2000L / 4000L / 8000L Bể lên men

  • Beer Fermentation Tanks With Volume 2000l, 4000l, 5000l, 8000l, Etc.

    Bể lên men bia với thể tích 2000l, 4000l, 5000l, 8000l, v.v.

    Khối lượng của chất lên men giống như mash tun hoặc gấp đôi khối lượng của nó. Đối với các thể tích khác nhau, chúng tôi có thể chế tạo máy lên men hình nón với góc hình nón lớn và góc nhỏ.

    Đối với miệng cống, chúng tôi cũng có mở trên và mở bên cho tùy chọn.

    Nếu bạn có ý tưởng của riêng bạn, chỉ cần cho chúng tôi biết! Chúng tôi có thể giúp bạn lập một kế hoạch hoàn chỉnh.