Thùng bia sáng ngang

 • Thùng bia sáng ngang

  Thùng bia sáng ngang

  Áp dụng công nghệ khoa học để giữ áp suất, làm mát.

  Ngoài ra còn có một áo khoác làm mát để giảm nhiệt độ.

  Nhận thấy hạ nhiệt độ nhanh chóng, hạ thấp bộ phận. Điều kiện làm sạch hoàn hảo, thiết kế khoa học của bể và đầu.

  Đảm bảo cung cấp CO₂, nhiệt độ thấp của bia, vệ sinh két.Đảm bảo bể được kết nối và chia sẻ với hệ thống CIP, nước đá, kiểm soát nhiệt độ.