Thiết bị nhà máy bia nhỏ 300L-500L

  • 300L-500L MICROBREWERY EQUIPMENT

    THIẾT BỊ VI MÔ 300L-500L

    Máy xay malt tốt là điều quan trọng để nấu bia, các máy xay khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

    Sự kết hợp nhà máy bia là tùy chọn, chúng tôi sẽ đề xuất một nhà máy thích hợp dựa trên quy trình sản xuất bia và hạn chế về không gian của bạn. Và dịch vụ tùy chỉnh cũng có thể chấp nhận được.