Red Copper / Rose Golden Brewhouse

  • Hệ thống nhà máy bia đầy màu sắc cho dự án nhà máy bia thủ công

    Hệ thống nhà máy bia đầy màu sắc cho dự án nhà máy bia thủ công

    1) Nguyên liệu chính của thiết bị của chúng tôi: Thép không gỉ cấp thực phẩm SUS304 hoặc đồng đỏ.

    2) Các thành phần chính được sử dụng bởi thiết bị của chúng tôi: Mạch nha, Men, Hoa bia và Nước.

    3) Các loại bia có thể được sản xuất bởi thiết bị của chúng tôi: các loại bia khác nhau Lager, Ale, Stout, Bock, Porter và bia xanh khác nhau, bia đỏ, bia đen, bia vàng, bia nước trái cây, v.v. các loại bia cổ điển và bia loại mới.