Thiết bị nấu bia 200L

  • 200L Beer Brewing Equipment

    Thiết bị nấu bia 200L

    Tủ điều khiển điện với các đồng hồ hiển thị kỹ thuật số hoặc màn hình cảm ứng PLC.

    Tách biệt việc kiểm soát hệ thống nhà máy bia và hệ thống lên men, nâng cao mức độ tự động hóa quá trình sản xuất bia hoặc thiết kế một số thiết kế đặc biệt có đầy đủ các tính năng của công ty bạn, v.v. Chúng tôi sẽ thảo luận với bạn về chức năng bạn muốn nhận ra trong quá trình sản xuất bia và của bạn ý tưởng cá nhân về nhà máy bia để thể hiện niềm đam mê của bạn và sau đó chúng tôi sẽ biết cách thực hiện để bạn biến điều đó thành sự thật.