Tham quan nhà máy

Khách hàng đến thăm

Nhà máy bia của khách hàng

Botswana

Botswana

Botswana

Botswana

Châu Úc

Châu Úc

Châu Úc

Châu Úc

Bungari

Bungari

Bungari

Bungari

Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc

Cộng hòa Séc

Đan mạch

Đan mạch

Đan mạch

Đan mạch

Nga

Nga

Nga

Nga

Kenya

Kenya

Kenya

Kenya

Tiếng Armenia

Tiếng Armenia

Tiếng Armenia

Tiếng Armenia